i Sporządzanie instrukcji eksploatacyjnych danego zakładu pracy

 Poniżej przedstawiam punkty przepisów prawnych które mówią o stosowaniu instrukcji eksploatacji.

 1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 62 z 1999r. Poz. 682) art.60

 2. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2004. Nr 96 poz. 959. Nr.99 poz. 1001; Nr 120 poz. 1252 art. 237)

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 §41)

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy urządzeniach i instalacjach energetycznych(Dz.U. Nr 80 z 1999r poz. 912 § 2 pkt 7)

 5.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pażdziernika 2002r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 z 2002r. Poz. 1596 rozdział 5)

 

Każdy zakład lub firma powinien posiadać instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku - pomiary elektryczne. Instrukcja eksploatacji powinna zawierać:

- charakterystykę techniczną instalacji (napięcia, prądy znamionowe, układy połączeń) i niezbędne warunki techniczne eksploatacji instalacji,

- opisane czynności związane z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy oraz wyłączeniem instalacji elektrycznej i urządzeń, w warunkach ich normalnej eksploatacji,

- wymagania dotyczące konserwacji instalacji (oględziny, przeglądy, remonty),

- zasady postępowania w czasie awarii, pożaru oraz innych zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej,

- terminy oraz zakresy prób (pomiarów) kontrolnych,

- wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem oraz inne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa eksploatowanego budynku.

pomiary elektryczne powinny być dostępne do wglądu w każdej firmie lub zakładzie

kontakt

logo


P.U. ELEKTROB
Robert Malinowski

Adres : 93-322 Łódź
ul. Mieszczańska 14 / 17


mapa

 

Tel. kom : 502-214-314
Email: elektrob@elektrob.com.pl

Między innymi pracowaliśmy dla:
Pracowaliśmy dla Invest Bank Pracowaliśmy dla Hutchinson Polska Pracowaliśmy dla Dakri Pracowaliśmy dla Ceri Pracowaliśmy dla Polbet SA Pracowaliśmy dla Polfa Łódź SA Pracowaliśmy dla COLEP Polska Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla GSP Group Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla HIRSCH Porozell Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla DHL EXPRESS POLSKA Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla ACTION SA Pracowaliśmy dla Grupa Prefabet SA Pracowaliśmy dla McDonald's Polska Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla Home & Personal Care Łódź Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla Rossmann Polska Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla LES BOULETS MENAGE Sp. z o.o. Pracowaliśmy dla Centrum Cateringowe Strobejko & Syn